Windykacje

Problemy jakie mogą się pojawić na skutek braku zapłaty przez nieuczciwego dłużnika można długo wymieniać. Najlepiej wiedzą o tym przedsiębiorcy, którzy zostali doświadczeni przez swoich nieuczciwych klientów/kontrahentów, którzy nie zapłacili za wykonane na ich rzecz usługi czy dostarczone im towary. Dodatkowo problemy mogą się nawarstwiać gdy dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty należności lub pokrętnie się tłumaczy odwlekając zapłatę. Do tego dochodzi jeszcze obawa przedsiębiorcy że gdy zacznie windykować swoje należności straci klienta/kontrahenta.

Nasza oferta dotyczy pomocy prawnej przy odzyskiwaniu należności na każdym jej etapie. Główny nacisk kładziemy na mediacje i negocjacje z dłużnikami tzw. windykacja polubowna, co pozwala przedsiębiorcy  nie tylko zachować klienta ale i bardzo szybko odzyskać pieniądze. Przyjmując sprawę bezpłatnie przeprowadzamy wywiad gospodarczy sprawdzając kondycję finansową dłużnika. Ma on na celu określenie realnych możliwości odzyskania należności. Przy ich braku informujemy o tym Państwa i nie podejmujemy działań, by nie generować niepotrzebnie dodatkowych kosztów gdy dług naszym zdaniem i tak jest nie do odzyskania.

Koszt naszych usług za windykację należności jest uzależniony od wartości długu i określany jest procentowo od odzyskanych przez nas pieniędzy. Oznacza to że nasze wynagrodzenie zależy od naszej skuteczności. Nasze wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem dlatego zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu
tel: 690-518-108
e-mail: legalhelp@op.pl

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5000 złotych REGON: 382995521, NIP: 4970089818