Prawo administracyjne

Nieodzownym elementem życia codziennego jest stykanie się z urzędami administracji publicznej. Kontakt z tymi instytucjami charakteryzuje się olbrzymią biurokracją i zawiłościami proceduralnymi. Nasza oferta dotyczy pomocy prawnej przy załatwianiu spraw administracyjnych poprzez m.in. sporządzanie wniosków, pism, odwołań a także poprzez samo doradztwo prawne. Pomagamy w sprawach dotyczących m.in. obywatelstwa, Prawa budowlanego, przekształceń gruntów rolnych, itd….

    Sprawy administracyjne są powszechne i wydawałoby się błahe ale często nastręczają wielu problemów osobom nie znającym przepisów prawa. Poprzez niskie koszty naszych usług jesteśmy dostępni dla każdej osoby szukającej pomocy w sprawach z prawa administracyjnego.

Zapraszamy do kontaktu
tel: 690-518-108
e-mail: legalhelp@op.pl

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5000 złotych REGON: 382995521, NIP: 4970089818