Prawo gospodarcze

    Mnogość obowiązujących przepisów nakładających na przedsiębiorców liczne obowiązki powodują, że prowadzenie firmy nastręcza wiele problemów. W naszej ofercie znajdą Państwo pomoc prawną w zakresie m.in. 

  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • rejestracji spółek w KRS,
  • przekształcania spółek,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,

    Niski koszt naszych usług sprawia, że jesteśmy dostępni również dla małych firm.

Zapraszamy do kontaktu
tel: 690-518-108
e-mail: legalhelp@op.pl

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5000 złotych REGON: 382995521, NIP: 4970089818