Prawo cywilne

Rygorystyczne zasady dotyczące pism w postępowaniu cywilnym, dla osoby nie znającej przepisów  nastręczają wielu problemów. Nieumiejętne sporządzenie takiego pisma może skutkować odrzuceniem go przez sąd. Dlatego też nasza oferta oprócz zwykłego doradztwa zapewnia profesjonalne sporządzanie pism tj. wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew, oświadczeń, skarg itd.

    Nasze porady  obejmują w szczególności zakres:

  • z prawa rzeczowego, (własność, posiadanie, użytkowanie…)
  • z prawa zobowiązaniowego, (długi, należności, szkody, odszkodowania…)
  • z prawa spadkowego, (dziedziczenie, testamenty, zachowek…)
  • z prawa rodzinnego, (rozwód, separacja, alimenty…)

    Gałąź prawa cywilnego jest jedną z tych która bardzo często spotyka nas w życiu codziennym. Nasza oferta poprzez przystępne ceny jest dostępna dla każdego.

Zapraszamy do kontaktu
tel: 690-518-108
e-mail: legalhelp@op.pl

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5000 złotych REGON: 382995521, NIP: 4970089818