PRAWO GOSPODARCZE

 

Mnogość obowiązujących przepisów nakładających na przedsiębiorców liczne obowiązki powodują, że prowadzenie firmy nastręcza wiele problemów. W naszej ofercie znajdą Państwo pomoc prawną w zakresie m.in.

• rejestracji działalności gospodarczej,

• rejestracji spółek w KRS,

• przekształcania spółek,

• przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,

Niski koszt naszych usług sprawia, że jesteśmy dostępni również dla małych firm.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.

Mochy ul. Wolsztyńska 12/5 (budynek ośrodka zdrowia), 64-234 Mochy

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15:00 - 18:00

numer konta: 07 1870 1045 2083 1054 4778 0001

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp Sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5 000 zł. REGON: 382995521, NIP: 4970089818.