PRAWO CYWILNE

 

Rygorystyczne zasady dotyczące pism w postępowaniu cywilnym, dla osoby nie znającej przepisów nastręczają wielu

problemów. Nieumiejętne sporządzenie takiego pisma może skutkować odrzuceniem go przez sąd. Dlatego też nasza oferta

oprócz zwykłego doradztwa zapewnia profesjonalne sporządzanie pism tj. wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew,

oświadczeń, skarg itd.

Nasze porady obejmują w szczególności zakres:

• z prawa rzeczowego, (własność, posiadanie, użytkowanie...)

• z prawa zobowiązaniowego, (długi, windykacja należności, szkody, odszkodowania...)

• z prawa spadkowego, (dziedziczenie, testamenty, zachowek...)

• z prawa rodzinnego, (rozwód, separacja, alimenty...)

Gałąź prawa cywilnego jest jedną z tych która bardzo często spotyka nas w życiu codziennym. Nasza oferta poprzez przystępne

ceny jest dostępna dla każdego.

 

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.

Mochy ul. Wolsztyńska 12/5 (budynek ośrodka zdrowia), 64-234 Mochy

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15:00 - 18:00

numer konta: 07 1870 1045 2083 1054 4778 0001

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp Sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5 000 zł. REGON: 382995521, NIP: 4970089818.