Prawo administracyjne

 

Nieodzownym elementem życia codziennego jest stykanie się z urzędami administracji publicznej. Kontakt z tymi instytucjami charakteryzuje się olbrzymią biurokracją i zawiłościami proceduralnymi. Nasza oferta dotyczy pomocy prawnej przy załatwianiu spraw administracyjnych poprzez m.in. sporządzanie wniosków, pism, odwołań a także poprzez samo doradztwo prawne. Pomagamy w sprawach dotyczących m.in. obywatelstwa, Prawa budowlanego, przekształceń gruntów rolnych, itd....

Sprawy administracyjne są powszechne i wydawałoby się błahe ale często nastręczają wielu problemów osobom nie znającym przepisów prawa. Poprzez niskie koszty naszych usług jesteśmy dostępni dla każdej osoby szukającej pomocy w sprawach z prawa administracyjnego.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.

Mochy ul. Wolsztyńska 12/5 (budynek ośrodka zdrowia), 64-234 Mochy

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15:00 - 18:00

numer konta: 07 1870 1045 2083 1054 4778 0001

Biuro Doradztwa Prawnego LegalHelp Sp. z o.o. z siedzibą w Spokojna wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000780161 o kapitale zakładowym 5 000 zł. REGON: 382995521, NIP: 4970089818.