Prawo administracyjne

 

Nieodzownym elementem życia codziennego jest stykanie się z urzędami administracji publicznej. Kontakt z tymi instytucjami charakteryzuje się olbrzymią biurokracją i zawiłościami proceduralnymi. Nasza oferta dotyczy pomocy prawnej przy załatwianiu spraw administracyjnych poprzez m.in. sporządzanie wniosków, pism, odwołań a także poprzez samo doradztwo prawne. Pomagamy w sprawach dotyczących m.in. obywatelstwa, Prawa budowlanego, przekształceń gruntów rolnych, itd....

Sprawy administracyjne są powszechne i wydawałoby się błahe ale często nastręczają wielu problemów osobom nie znającym przepisów prawa. Poprzez niskie koszty naszych usług jesteśmy dostępni dla każdej osoby szukającej pomocy w sprawach z prawa administracyjnego.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.

Mochy ul. Wolsztyńska 12/5 (budynek ośrodka zdrowia), 64-234 Mochy

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15:00 - 18:00

REGON: 362555861, NIP: 9251408683

numer konta: 71 1910 1048 2627 2246 1063 0001